Leverantörer

”Skorstensfritt” är en unik lösning som gör det möjligt att installera pelletskamin utan skorsten. man drar en rökkanal genom ytterväggen. Tänk vilka möjligheter du får att placera kaminen precis där du vill vid en yttervägg!

Nu kan ni få alla KMP kaminer och de flesta RIKA kaminer skorstensfritt.

KMPs lösning heter ”Drag”

Rikas lösning heter ”Treminalbox”