Efter cirka 20 års tillverkning av elektriska värmeapparater har Extraflame specialiserat sig till att designa, utveckla och producera pelletskaminer. Extraflame’s innovativa, funktionella, ekonomiska, ekologiska och miljövänliga produkter har etablerat företaget som en av dagens marknadsledare. Extraflame har nyligen inrättat en ny division inriktad på utveckling av termiska solpaneler, och har utvecklat ett nytt, optimerat system för oberoende centralvärme och varmvattenproduktion som representerar ett giltigt alternativ till konventionella system olje- gas- eller bränsle.

Eftersom de är verkande i hela Europa har många Extraflame produkter blivit beprövade och godkända av de mest prestigefyllda kvalitets mätningarna. Genom att adoptera filosofin om respekt för naturen gav de sin bästa teknologiska support för den.

Klicka här för mer information